zpět na úvodní stránku
Výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí
zemní práce a projektování plynových zařízení

Výstavby, rekonstrukce a opravy

Předmět činnosti firmy po dobu jejího působení zasahuje do všech oblastí plynových a tepelných zařízení. Ve vazbě na základní filozofii firmy nabízíme zákazníkovi kompletní službu. Poradní činnost, konzultace o investičním záměru, prováděcí projekt, zajištění povolovacích dokladů a stavebního řízení, vlastní provedení díla. Díky trvalé seriózní spolupráci s firmami, které navazují na naši činnost, jsme schopni provést kompletní realizaci díla na klíč. Technický personál firmy má bohaté pracovní zkušenosti získané mnoha lety praxe pro mnoho zákazníků.

Pro naše zákazníky zpracováváme projektovou dokumentaci, dodávku a montáž kompletního zařízení, zhotovení geodetického zaměření (případně geometrického plánu pro zřízení věcných břemen), provedení všech příslušných zkoušek a výchozích revizí včetně uvedení do provozu. Naše společnost vybudovala za dobu své existence několik desítek kilometrů nových plynovodů různých tlakových hladin, dimenzí a materiálů.

Provádíme výstavbu, rekonstrukce a opravy

  • inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace)
  • domovních přípojek (plyn, voda, kanalizace)
  • průmyslových plynovodů v celém rozsahu
  • domovní plynoinstalaci vč.dodávky spotřebičů a jejich uvedení do provozu
  • komplentní zkoušky a revize plynových zařízení
  • kompletní dodávka materiálu