zpět na úvodní stránku
Výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí
zemní práce a projektování plynových zařízení

Zajistíme

  • provedení pravidelných inspekčních činností (obsluhy a provozní kontroly), údržbu, montáže
  • provedení plynových revizí
  • zajistíme provedení odborných prohlídek kotelen, servisních prohlídek kotlů, měření spalin, odborné posouzení
  • revize komínů a kouřovodů, jejich pravidelné čištění
  • technickou pomoc při výstavbě a provozování plynárenských zařízení (např. řádné vedení provozních deníků
  • provozních a technických dokumentací, zpracování provozních řádů, zajištění stavebního dozoru, posouzení jakostí a kompletností technických dokumentací, řádné provádění předepsaných činností na plynárenských zařízení a dodržování stanovených period, zajištění školení obsluhy RS, ...)